sayı: beş - ekim/kasım 2002

sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü: ulaş nikbay
genel yayın yönetmeni: vedat kamer
editör: özgür macit
yayın kurulu: vedat kamer, özgür macit, ulaş nikbay, zafer yalçınpınar düzelti: akın demirci

EkBoyut
ky05.pdf 957.6 KB